Vælg et professionelt misbrugscenter til behandling af afhængighed

10 oktober 2018
Astrid Pedersen
image

Alle, som i løbet af deres liv har været i tæt berøring med et misbrug eller en afhængighed, ved, at dette kan være stærkt invaliderende. Bliver et misbrug ikke opdaget i tide, kan det være rigtig vanskeligt at komme af med afhængigheden – og dertil kommer, at en person, som er ramt af et misbrug, har en tendens til selvdestruktiv adfærd. Dette betyder, at den misbrugsramte vil ofre alt, hvad der i realiteten betyder noget, på afhængighedens alter. En person med et spillerelateret problem kan miste hus, hjem, job og familie, førend vedkommende opgiver sin ludomani. Og en substans misbruger – for eksempel en person med alkoholisme eller et misbrug af piller eller hårde stoffer – kan have så svært ved at indrømme sit problem over for andre (og i særdeleshed over for sig selv), at han eller hun isolerer sig og skubber alle andre fra sig i forsøget på at holde konfrontationen fra døren.

Få hjælp til behandling af misbrug, før det er for sent

Denne selvdestruktive adfærd kan have fatale konsekvenser. Og derfor er det vigtigt, at du som pårørende til en misbrugsramt er konsekvent og vedholdende over for dit familiemedlem, din ven eller din kollega, hvis du spotter symptomer på et eventuelt misbrug. Det kan for eksempel være nedtrykthed, aggression, eller andre markante ændringer i vedkommendes personlige adfærdsmønster. Og det er desuden vigtigt, at der foreligger en klar plan for et professionelt behandlingsforløb, så snart vedkommende har erkendt sit problem og sit behov for behandling. Når det gælder behandling af afhængighed, skal man smede, mens jernet er varmt.

Hos Behandlingscenter Stien får misbrugsramte mulighed for at modtage behandling i trygge og stabile omgivelser – og efter gennemprøvede metoder. Hvert behandlingsforløb tilrettelægges individuelt med basis i Minnesota modellen, som er en internationalt anerkendt metode med en høj succesrate. Du kan læse mere om misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder