Kvit røgen med en e cigaret

06 august 2019
Astrid Pedersen
Kvit røgen med en e cigaret

Det er klart, at det for at gennemføre så væsentlig en beslutning som et rygestop kræver er nødvendigt med en stærk vilje. Du skal virkelig ønske at holde op med at ryge, og ikke gå halvhjertet ind i processen – for så bliver det ikke til noget. Det er alt for let at falde tilbage i den grimme vane igen, og så vil du måske ikke være så motiveret for at prøve igen en anden gang.

Hvordan holder jeg nemmest op med at ryge?

Når beslutningen er taget, findes der en række remedier, som kan hjælpe dig med at gennemføre forsættet. Den fysiske afhængighed af nikotin kan klare med eksempelvis rygestop produkter så som nikotin holdige plastre, tabletter, tyggegummi eller mundspray. Hvad der straks er mere problematisk, er den psykiske og mentale afhængighed.

Denne har nemlig grund i dine dagligdags vaner. Det er den, der diktrer, at du skal have en smøg med kollegerne i frokostpausen. Eller at du skal socialisere med de andre rygere til festen, som alle går afsides for at dyrke deres laster. Dette er ikke helt det samme, når man gumler på et stykke nikotin tyggegummi. Og derfor er der store fordele ved at bruge en e-cigaret ved disse lejligheder.

Hvad er en e-cigaret?

En e-cigaret er et aggregat, som i stedet for sundhedsskadelige røg partikler udvikler en aromatisk damp, når den aktiveres. Med en e-cigaret har du, så at sige, noget at ”dampe” på i pausen sammen med dine rygervenner. Du kan altså adressere din psykiske afhængighed af rygning ved hjælp af en e-cigaret, i hvilken det tilmed er muligt at regulere nikotin niveauet, således at du kan bruge din e-cigaret som et effektivt middel til at trappe ud af din afhængighed.

Du kan finde din nye e-cigaret samt alt tilbehør dertil på esug.dk

Flere Nyheder