Find en god klinisk traumepsykolog i Odense

28 maj 2021
Astrid Pedersen

De fleste mennesker kommer i løbet af deres liv ud for en eller flere voldsomme oplevelser. Mange mennesker vælger selv at arbejde sig ud af den krise, som kan opstå i kølvandet på eksempelvis en skilsmisse eller en ulykke. Men ikke alle kan klare det uden hjælp. Og så bør man opsøge en klinisk traumepsykolog, for eksempel hos Center for Beredskabspsykologi.

Hvad er Center for Beredskabspsykologi?

Center for Beredskabspsykologi er en virksomhed bestående af de to uddannede psykologer Ziggie Mai Vesterlund og Henrik Lyng.

Center for Beredskabspsykologi tilbyder klinisk traumepsykolog hjælp inden for det som kaldes krise og traume psykologi. Samtidig tilbyder Center for Beredskabspsykologi kurser og seminarer for såvel andre psykologer som for eksempelvis first responders og paramedicinere.

Hos Center for Beredskabspsykologi kan du således ikke blot modtage hjælp fra en dygtig og erfaren klinisk traumepsykolog. Du kan også blive klogere på hvorledes du selv kan yde akut psykologisk førstehjælp til mennesker som har været ude for en traumatisk hændelse.

Hvor kan jeg finde Center for Beredskabspsykologi?

Center for Beredskabspsykologi har afdelinger i både Odense og Hørsholm. I Hørsholm er det Henrik som forestår såvel terapi som undervisning.

Har du brug for krisehjælp hos en psykolog i Odense kan du med fordel opsøge Ziggie. Ziggie er uddannet klinisk psykotraumatolog og har mange års erfaring inden for håndtering og behandling af patienter som har været udsat for traumatiske begivenheder, for eksempel i form af en hård skilsmisse, et pludseligt dødsfald, eller måske en slem trafik ulykke som man enten har været vidne til eller direkte involveret i.

Ziggie er omfattet af loven om tavshedspligt for klinisk traumepsykolog og samtidig forpligtet til at følge diverse etiske og professionel retningslinjer inden for sit fag. Du er, med andre ord, garanteret en tryg behandling hos Ziggie.

Du kan bestille tid til en klinisk traumepsykolog session hos Ziggie via Center for Beredskabspsykologi’ hjemmeside beredskabspsykologi.dk.

Flere Nyheder